Make your own free website on Tripod.com

Bandar

Home Main category Lalaji Gudia Doctor Jugnu Bandar Billi Chitrakaar Rel Gadi Prarthana Bhajan Pede Wala Chidiya A-Gya Bihari Lok Geet Jaipuri Folk Kismat Lohe ke Ped

Bandar

Bandar Ne Apne Kheton Mein Gajar Khoob Ugai

Tabhi Kahin Se Bakri Kaki Udhar Ghoomti Aain

Bakri Ne Jab Gajar Dekhi, Aaya Munh Mein Paani

Bandar Ne Ek Laat Jama Di, Yaad Aa Gai Naani