Make your own free website on Tripod.com

Bhajan

Home Main category Lalaji Gudia Doctor Jugnu Bandar Billi Chitrakaar Rel Gadi Prarthana Bhajan Pede Wala Chidiya A-Gya Bihari Lok Geet Jaipuri Folk Kismat Lohe ke Ped

Maakhan Chura Kar Khay Gayo.. 

PS: ~~ stands for stretching the sound of the previous vowel

(Chorus)-2

Maakhan Chura Kar Khay Gayo Sakhi Ri

Ek Ladka Gualin Ka ~~

Stanza 1

Maine Us Se Poocha Nagar Tera Kaunsa (2)

Mathura Nagariya Batai Gayo Sakhi Ri

Ek Ladka Gualing Ka~~

Maakhan Chura Kar............................... Ka ~~

Stanza 2

Maine Us Se Poocha Maat- Pita Kaun Hain (2)

Nand Yashoda Batay gayo Sakhi Ri

Ek Ladka Gualin Ka ~~

Maakhan Chura Kar...............................Ka~~

Stanza 3

Maine Us Se Poocha Kaam Tera Kya Hai (2)

Maakhan Chranaa Batai Gayo Sakhi Ri

Ek Ladka Gualin Ka ~~

Maakhan Chura Kar............................Ka~~

Stanza 4

Maine Us Se Poocha Naam Tera Kya Hai (2)

Antaryaami Batay Gayo Sakhi Ri

Ek Ladka Gualin Ka ~~

Maakhan Chura Kar ........................... Ka ~~