Make your own free website on Tripod.com

Chidiya

Home Main category Lalaji Gudia Doctor Jugnu Bandar Billi Chitrakaar Rel Gadi Prarthana Bhajan Pede Wala Chidiya A-Gya Bihari Lok Geet Jaipuri Folk Kismat Lohe ke Ped

Apna Ghar Sabse Pyaara

Ek Chidiya Ke Bacche Chaar

Ghar Se Nikle Pankh Pasaar

Purab Se Paschim Ko Jaate

Uttar Se Dakhsin Ko Jaate

Ghoom Gham Jab Ghar Ko Aate

Apni Maa Ko Vachan Sunate

Dekh Liya Hamne Jag Saara

Apna Ghar Hai Sabse Pyaara